top of page

refund policy

ruilen of retourneren

De producten die FLOWER ART LAB levert zijn maatwerk. Hierdoor is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
 

Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden. Indien FLOWER ART LAB op het moment van de annulering reeds kosten heeft gemaakt in het kader van de bestelling, dan heeft FLOWER ART LAB het recht deze kosten als annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen.

Neem bij vragen over je order altijd contact met ons op. We vinden het erg belangrijk dat je tevreden bent met je product.

bottom of page